MedUkrPro.ru

Математичне прогнозування церебрального кровообігу в антиортостаз - системний аналіз церебрального кровообігу людини

Очевидно, що результати будь-якого фізіологічного дослідження мають найбільшу цінність в разі успішного застосування для вирішення питань, пов`язаних з кількісною оцінкою досліджуваного процесу.
У зв`язку з цим представляло інтерес дослідження питання про можливість кількісного прогнозування основних параметрів церебрального кровообігу в антиортостаз, використовуючи показники кардіогемодинаміки, величини яких визначено в вихідному (кліностатіческом) положенні обстежуваних.
В даний час найбільш поширеним методом створення прогностичних (кількісних) моделей є регресійний прогноз. На підставі аналізу парних кореляційних взаємозв`язків виявилося можливим створення таких моделей, що враховують типи церебрального кровообігу і варіанти Волемія головного мозку.
У типах церебрального кровообігу дорослі обстежувані з різними типами церебральної гемодинаміки можуть бути охарактеризовані наступними математичними моделями:

  1. Нормотоніческій тип:В / Аа = 1609,7 * ВНРВі - 3,94 * Імоі - 30,45 (r = 0,83)
або
В / Аа = 1,72 * СГДі - 34,87 (r = 0,70)

  1. Гіпотонічний тип:

В / Аа = 20,84 * Млжі + 1431,9 * Тані - 0,96 * Ткті;

  1. 1,7 * Імоі + 16,46 (r = 0,87)
  2. Гіпертонічний тип:

В / Аа = 339,17 - 3,27 * СЗШІ (г = 0,60)
В / Аа - прогнозовані показники церебрального кровообігу у антіортостазе- ВНРВі, Імоі, СГДі, Млжі, СЗШІ - параметри кровообігу (регресорів), певні в початковому стані - кліностазе (виражені в загальноприйнятих одиницях виміру). Тані (с) і Ткті (с) - відповідно, тривалість анакроти і Катакроту реоенцефалограми обстежуваного в початковому стані.
Таким чином, очевидно, що визначення типу церебрального кровообігу є досить інформативним для оцінки змін тонусу резистивних регіонарних судин в динаміці функціональних навантажувальних проб.
Запропоновані регресійні моделі церебрального кровообігу можуть знайти застосування для визначення належних значень показників тонусу артерій головного мозку при проведенні антиортостатическом функціональної проби, а також для оцінки відхилень фактичних величин церебрального кровообігу від їх належних значень у конкретних обстежуваних з різними типами церебрального кровообігу.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Математичне прогнозування церебрального кровообігу в антиортостаз - системний аналіз церебрального кровообігу людини