MedUkrPro.ru

Керівництво по клінічній ендоскопії

ендоскопія
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
В.С. Савельєв, акад. АМН СРСР-Ю.Ф. Ісаков, акад. АМН СРСР: П.А. Лопатікін, акад. АМН СРСР: А.Н. Коновалов, акад. АМН СРСР-
С. Балаликін, д.м.н.- Л. П. Ногінська, к.м.н.- В. Г. Бреусенко. к.м.н.-
М. Буянов, проф.- Е.А. Вагнер, чл.-кор. АМН СРСР-Г.Л. Жилкін, к.м.н.- Є.В. Кліманска.ч. проф .: Ю.М. Корнілов, д.м.н.- Г.І. Лукомський. проф.- Г.О. Мжаванадзе к.м.н.- C. Миронова, проф.- С.С. Мостова, к.м.н.- А.А. Овчинников, проф.- І.Д. Прудкий, проф.- Г.М. Савельєва, чл.-кор. АМН СРСР: В.М. Сергєєв, проф.- В.Я. Симонов, проф .: А. Соколов, проф.- Е.А. Степанов, проф.- В. П. Стрекаловський, д.м.н.- В. П. Філіппов, проф.
Керівництво по клінічній ендоскопії Авт .: В.С. Савельєв, Ю.Ф. Ісаков. Н.А. Лопаткін и др Под ред. B.C. САВЕЛЬЄВА,
В.М. Буянова, Г.І. Лукомський. - Москва: Медицина, 1985. 

У керівництві описані сучасна апаратура, техніка ендоскопічних досліджень, ендоскопічна семіотика гострих, хронічних і злоякісних захворюванні, їх ускладнень, а також принципи діагностики від методу і симптому до повного діагнозу. Показана роль застосування ендоскопічних методів дослідження в діагностиці множинних і поєднаних захворювань, визначенні стадії злоякісних пухлин, виборі гак гіки лікування хворих і обсягу оперативних втручань. Розглянуто показання, техніка, найближчі і віддалені результати ендоскопічних операцій та їх місце в клінічній практиці. Особливу увагу приділено ендоскопії в педіатрії.
Керівництво розраховане на лікарів-клініцистів.
ПЕРЕДМОВА

Розробка і широке впровадження в клінічну практику сучасних ендоскопічних методів дослідження значно розширили діагностичні та лікувальні можливості практично у всіх областях медицини: пульмонології, гастроентерології, гінекології та акушерстві, урології та ін. Це обумовлено створенням нових видів ендоскопічних приладів на основі волоконної оптики, що характеризуються високою роздільною здатністю, і використанням в ендоскопії з діагностичними та лікувальними цілями фізичних, механічних, хімічних і біологічних факторів впливу на органи і тканини.
Успішно розвивається невідкладна ендоскопія, що забезпечує діагностику та раціональне лікування численних ускладнень різних захворювань. У зв`язку з високою діагностичною ефективністю ендоскопічні методи широко використовують у практичній охороні здоров`я - в міських і районних лікарнях.
Інформативність, простота і відносна безпека деяких ендоскопічних методів, які застосовують в гастроентерології, пульмонології, гінекології та інших галузях медицини, дозволяють застосовувати їх в амбулаторних умовах і вирішити багато питань щорічної диспансеризації всього населення нашої країни, які ставлять перед охороною здоров`я Комуністична партія і Радянський уряд.
Оперативна ендоскопія - новий напрямок в медицині. При деяких захворюваннях ендоскопічні операції дають більш високий лікувальний ефект і мають переваги перед хірургічними операціями. Зокрема, в гастроентерології ендоскопічне лікування стало методом вибору при сторонніх тілах і поліпозі шлунково-кишкового тракту, холедохолітіаз, його широко використовують при гастродуоденальних виразках, холециститі, панкреатиті та ін. Ендоскопічні методи лікування знаходять все більш широке застосування при лікуванні гострих і хронічних захворювань бронхів і легких, геніталій, сечового міхура і інших органів.
Широке використання ендоскопії в клінічній практиці стало підставою для рішення ряду організаційних питань. Наказом Міністерства охорони здоров`я СРСР № 1164 від 10.12.76 р «Про організацію ендоскопічних відділень (кабінетів) в лікувально-профілактичних установах» виділена нова посада «лікар-ендоскопіст». Лікар-ендоскопіст повинен бути досвідченим клініцистом. Тільки в цьому випадку він може ефективно використовувати широкий арсенал ендоскопічних діагностичних і лікувальних методів і правильно вирішувати питання діагностики та вибору тактики лікування хворих.
В даний час в нашій країні і за кордоном видано ряд монографій, в яких викладені питання ендоскопії [Савельєв B.C. і ін., 1977- Федоров В. Д. та ін., 1978- Лукомський Г. І. та ін., 1983 Савельєва Г.М. та ін., 1983 Панцирєв Ю. М., Галлінгер Ю.І. , 1984- Долецкий С. Я. та ін., 1984- Віттман І., 1966- Бега О., 1976- 1976- Апаскег Н. el al., 1977- Такете Т., Казіі Т., 1979- Каш К. , 1980].
У пропонованому багатопрофільному керівництві висвітлені основи застосування ендоскопії практично у всіх областях медицини. На відміну від всіх інших видань воно має клінічну спрямованість і виклад в ньому побудовано за принципом від методу дослідження до діагностики захворювань та лікування. Мета керівництва - дати можливість лікарям різних спеціальностей познайомитися з ендоскопічними методами, оцінити їх діагностичне значення в планової і невідкладної ендоскопії та роль у виборі тактики лікування, в тому числі ендоскопічного. Лікувальної ендоскопії приділено особливу увагу в зв`язку з високою ефективністю ендоскопічних втручань як самостійних методів лікування, так і засобів підготовки хворих до хірургічних операцій.
У створенні керівництва брав участь колектив фахівців, що мають великий досвід проведення діагностичних і лікувальних досліджень в гастроентерології, бронхопульмонологіі, акушерстві та гінекології, урології, артрології, ангіології, неврології. Воно призначене для лікарів різних спеціальностей і студентів медичних інститутів.
Акад. АМН СРСР B.C. САВЕЛЬЕВ
Акад. АМН СРСР Ю.Ф. ІСАКОВ
Акад. АМН СРСР Н.А. Лопаткіна Акад. АМН СРСР А.Н. КОНОВАЛОВ

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Керівництво по клінічній ендоскопії