MedUkrPro.ru

Критичні періоди розвитку і прикордонні стану здоров`я у дітей

Відео: Разведопрос: Клим Жуков про битву на річці Ведроше
У дітей молодшого шкільного віку багато органів за гістологічною будовою і функціями досягають більш повного розвитку. Можна вважати завершеною і морфологічну диференціювання не тільки клітин кори великого мозку, але і провідних шляхів. Кора великого мозку починає все більше домінувати над подкорковой областю з її вегетативними центрами. На цей фізіологічний процес формування вищої нервової діяльності істотно впливають умови навколишнього середовища, зокрема виховання і навчання дитини і, звичайно ж, його власний «життєвий досвід».
Помітно прискорюється розвиток м`язової системи, позначаються своєрідні інтелектуальний вигляд і риси несформованого характеру-особливості психофізіологічного розвитку хлопчиків і дівчаток чітко відображають вплив статі.
В препубертатном віці з`являються вторинні статеві ознаки, посилюється роль гормонів статевих залоз, щитовидної залози, гіпофіза, а роль вилочкової (зобної) залози помітно слабшає. Нерідко бувають яскраво вираженими деякі форми ендокринних дисфункцій.
Останнім періодом дитинства є етап статевого дозрівання (пубертатний період, старший шкільний вік). Час настання цього етапу значно коливається в залежності від статі дитини, його індивідуальних особливостей, кліматичних, екологічних та інших факторів. У дівчаток період статевого дозрівання починається з 13-14 років і закінчується до 18 років, у хлопчиків починається з 15-16 років і закінчується до 19-20 років. Пропорції тіла і функціональні особливості всіх органів дітей під час статевого дозрівання поступово наближаються до таких у дорослих. Особливо характерні зрушення ендокринної системи, чітко проявляється функціональна зрілість статевого апарату і закінчується розвиток вторинних статевих ознак. У гормональному статусі відбуваються досить істотні зрушення: гормони статевих залоз кілька пригнічують функцію щитовидної залози, більш відчутним стає вплив гормонів наднирників і острівковогоапарату підшлункової залози, вилочкова залоза закінчує інволюцію.
Тут слід підкреслити, що дитина в своєму розвитку послідовно проходить певні стадії онтогенезу. При нормальному перебігу морфологічних і функціональних процесів людський організм не може минути жодну зі сходинок вікового розвитку. Так, постійні зуби з`являються тільки після прорізування і завершення росту молочних, зростання скелета припиняється після досягнення певних розмірів окремих кісток.
У цей час частішають функціональні розлади серцево-судинної системи, часто виникають неврози, аномалії статевого дозрівання. Гострі дитячі інфекції спостерігаються значно рідше, туберкульоз ж частіше дає серйозні загострення. Клініка більшості соматичних захворювань в основному така ж, як і у дорослих.
Розподіл дитинства на окремі періоди не передбачає строго обмежених і однакових для всіх дітей вікових меж між окремими етапами життя. Як уже зазначалося, морфологічний дозрівання тканин і органів, їх функціональне вдосконалення, фізичний і психічний розвиток кожної дитини мають певну своєрідність, обумовлене індивідуальними і конституціональними особливостями дитини, підлогою, умовами навколишнього середовища, вихованням і т. Д. Вікова періодизація - всього лише схема найбільш поширеного варіанту розвитку здорових дітей, які перебувають в сприятливому оточенні і отримують адекватне виховання. Було б неправильним розглядати вікові анатомо-фізіологічні особливості дітей як фактори, що прирікають їх в той чи інший період життя на те чи інше захворювання.
Між станом норми і важким захворюванням лежить досить широкий спектр перехідних станів і функціональних відхилень, які найчастіше виникають у критичні періоди і складають категорію пограничних станів здоров`я.
До сьогоднішнього дня не існує як чіткого визначення даного поняття, так і класифікації пограничних станів. Найчастіше в педіатричній практиці цим терміном позначають такі зміни в організмі дитини, які не супроводжуються явною симптоматикою захворювання і не вимагають активного спеціального лікування, але орієнтують лікаря на проведення превентивних, профілактичних заходів. Прикордонне стан відрізняється лише частковими і слабо вираженими лабораторними ознаками (які можуть і не бути) - як специфічними, так і властивими певному спектру патологіі- зміни в ряді випадків виявляють лише за допомогою спеціальних лабораторних методів.
Дані стану - це дуже гетерогенна група за своїми лабораторно-клінічними ознаками, етіології і патогенезу. Вони переважно пов`язані з інфекційним процесом, порушенням структури і функції генетичного апарату, внутрішньоутробним ураженням ембріона і плоду, нейро-психогенними розладами. Слід підкреслити, що всі перераховані причини і пов`язані з ними відхилення від норми виражені лише в мінімальному ступені, що часто не дає підстав говорити про хвороби. Нерідко подібні стану трактуються як фонові (табл. характеристика пограничних станів у дітей).
Якщо спробувати згрупувати і ранжувати ряд станів, що займають проміжне положення між здоров`ям і хворобою і відносяться до категорії прикордонних, в залежності від ступеня їх впливу на здоров`я в наступні періоди життя, то вони розподіляться таким чином:
- Критичні стани розвитку-
- Помірні гетерохронии або дисгармонізації розвитку-
- Сукупність умов життя, яка тягне за собою високий ризик альтерації розвитку-
- Короткострокова реакція дезадаптаціі-
- Адаптуються розвиток. Критичні стани розвитку
складають особливий розділ педіатрії, в більшій частині ще не вивчений, і по суті своїй є тимчасовими транзиторними дезадаптації організму дитини на новому рівні розвитку. Внутрішні протиріччя між фазами або етапами онтогенезу мають місце у всіх системах і органах. Прикладом цього можуть служити певні критичні періоди імунобіологічний реактивності, коли імунна система дає на деякі антигенні впливу неадекватний або навіть парадоксальний відповідь (табл. критичні періодиіммунобіологіческой реактивності).
І.М. Воронцов відносить до критичних станів розвитку транзиторні порушення самопочуття, адаптаційних можливостей, обмеження нормальної життєдіяльності, а також комплекс клінічних та функціональних змін, які зовні формують об`єктивну картину хвороби, але етіологічно пов`язані з закономірними для вікового розвитку кризами дисгармонізації або дісхроніямі в процесах росту, диференціювання і дозрівання функцій фізіологічних систем і міжсистемних відносин. Вони не відрізняються від хвороб, так як супроводжуються скаргами та клініко-лабораторної симптоматикою. При відсутності зовнішніх обтяжливих факторів дані стану не потребують лікування - воно часто виявляється марним, при цьому прогноз сприятливий і діти з віком «переростають» своє захворювання.
До критичних станів розвитку можна віднести наступні:
• фізіологічна анемія у дітей 1-го року життя
• фізіологічна гіпоіммуноглобулінемія у дітей 1-2-го року життя
• порушення дихання і ритму серця (ризик синдрому раптової смерті) у дітей у віці 2-6 місяців життя
• ожиріння і гіперліпідемія у дітей 1-го року життя
• рахіт або остеоїдна гіперплазія і краниотабес у здорових швидкозростаючих дітей 1-2-го року життя
• вегето-судинні дистонії інтенсивного витягування у дітей у віці 10 років і старше і пов`язані з ними астеноневротичні стану і патологія травного тракту
• остеопороз, тенезопатіі, фибромиалгии у дітей у віці 10 років і старше.
Уявлення про адаптацію і дезадаптації, з позиції пограничних станів, по відношенню до дітей дещо відрізняються від аналогічних подань «дорослої» медицини. Коло і вираженість факторів, які вимагають активної адаптації, нерідко відображають дуже тонкі вікові анатомо-фі-фізіологічних особливості та можливості дитини, т. Е. В більшій мірі возрастоспеціфічни. Деяка напруженість процесів адаптації до нових чинників середовища відноситься до норми розвитку і є одним з природних механізмів його індукції або стимуляції.
Кризи адаптації - це хвороби або хворобливі реакції, спровоковані чинниками нормального оточення або харчування, які в даній конкретній ситуації опинилися патогенними в силу абсолютної (типово вікової) або відносної (індивідуальної) незрілості організму. До таких криз ставляться:
• гіперсекреція і обструкція бронхів, обумовлені вікової і постгіпоксичної гиперреактивностью бронхів в перші тижні життя
• гіперосмолярні діареї у дітей 1-2-го року життя
• гіпермотільность діареї у відповідь на кусочковое харчування у дітей 2-3-го року життя (синдром підвищеної дратівливості кишечника)
• транзиторна харчова алергія у дітей раннього віку як відображення незрілості травного тракту й імунної системи.
Крім форм, пов`язаних з особливостями розвитку, діти, як і дорослі, можуть мати і інші форми прикордонного стану здоров`я:
• високий рівень спадкового ризику виникнення хронічних захворювань
• комплексний багатофакторний ризик розвитку хронічних хвороб (цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, онкологічних захворювань та ін.)
• наявність ознак або симптомів з боку внутрішніх органів, шкіри, слизових оболонок, підшкірної основи, м`язів, периферичних лімфовузлів, які зазвичай не властиві здоровим дітям, - хоча хвороба і порушення розвитку не спостерігається
• наявність скарг, відносно рідко властивих здоровим дітям, - в той час як при ретельному і всебічному обстеженні доказові ознаки або симптоми хвороби не виявляються
• симптомокомплекс або одиночний ознака лабораторних або функціональних відхилень без інших симптомів або ознак, достатніх для діагностики хвороби
• стійке зниження темпу приросту довжини або маси тіла.
В останні десятиліття здоров`я наших дітей погіршилося - в силу цілого комплексу відомих соціально-економічних причин: забруднення навколишнього середовища, погіршення якості харчування, збільшення числа стресових ситуацій в повсякденному житті плюс недосконалість існуючої системи медичного обстеження, зменшення обсягу профілактичних програм в амбулаторному ланці охорони здоров`я, відсутність ефективних освітніх програм, спрямованих на формування у дітей культури здоров`я і сприяють їх гармонійному розвитку, і ін. Це настійно вимагає розробки нових підходів до профілактики та ранньої діагностики ризику порушень оптимального розвитку і здоров`я.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Критичні періоди розвитку і прикордонні стану здоров`я у дітей